måndag 23 september 2013

Våga fråga varför!


Välkomna att fira semester i den svenska skogen!

I helgen hade Centerpartiet riksstämma. Som vanligt på senare år lyste naturen och naturvårdsfrågorna nästan helt med sin frånvaro. Enda undantaget var en kortare diskussion om jakt. Som vanligt år är också Centerpartiet ett parti som är starkt fastlåst vid gamla värderingar och som har mycket svårt att lyfta blicken. Det gäller inte minst hur den svenska naturen ska kunna användas med en omvärld som förändras snabbare än någon gång tidigare.

Det är både märkligt och sorgligt att Centerpartiets företrädare är så rädda för nytänkande, i alla fall när detta kan upplevas som ett hot mot vedertagna värderingar. Men så har det varit så länge jag varit intresserad av samhällsfrågor. När jag under 1970-talet jobbade några år med sockerbetsförädling kom jag i kontakt med många halländska bönder. Bland dem fanns flera som var aktiva i jordbrukets föreningar, främst LRF och Centerpartiet.

Just vid denna tid började konsumenter efterfråga ”giftfritt”, det som idag ofta kallas ”eko”. Men ve den lantbrukare som vågade ge sig in i denna nya bransch. Han eller hon blev utfryst och baktalad. Det gällde för övrigt även en mycket kompetent och trevlig rådgivare på dåvarande lantbruksnämnden. När det blev känt att han var även var medlem i Amnesty, hamnade han i onåd – i alla fall hos de s.k. föreningsbönderna. Han blev stämplad som RÖD och opålitlig trots att han kanske var den allra bästa rådgivaren.

Samtidigt som Centern är så fastmurat i gamla uppfattningar, nås vi dagligen av rapporter som visar att världen runt om oss inte längre är vad den har varit. Det gäller inte minst det svenska skogsbruket. Här i Halland märker vi det bl.a. på det stora pappersbruket i Hyltebruk. Där man har man tvingats avskeda många av sina anställda eftersom efterfrågan på pappersmassa och papper har sjunkit drastiskt.

Det är i högsta grad befogat att fråga varför det svenska skogsbruket fortsätter sin nästan ensidiga satsning på gran i södra Sverige. Vad ska denna snabbväxande gran användas till om det inte finns någon efterfrågan på pappersmassa? Till byggnadsvirke duger den knappast. Och hur kommer denna gran att klara fortsatta klimatförändringar? Redan idag mår kustnära granar dåligt på västkusten och forskarnas prognoser varslar om att det kan bli svårt att odla gran i hela södra Sverige redan om 50 år, dvs. innan den gran som planteras idag är avverkningsmogen.

När jag diskuterade denna fråga med en god vän, gjorde han mig uppmärksam på en ledare i en av skogsbrukets tidningar, Skogsaktuellt. Ledaren publicerades i början av året och hade rubriken ”Våga fråga varför!”. Äntligen, tänkte jag, är här en företrädare för skogsbruket som vågar se framåt och ifrågasätta den så starkt etablerade ordningen. Men ack vad jag bedrog mig. Ledaren var snarare ett eko från 1900-talets närmast vulgära skogsbruk: Varför ska skogslevande arter skyddas från utrotning, varför ska produktionsmål och miljömål vara jämställda och varför ska allemansrätten vara självklar? Jag bara väntade på att skribenten, en produktchef, skulle fråga varför hormoslyr och DDT fortfarande ska vara förbjudet i svenskt skogsbruk.

Klimatförändringarna är ett tacksamt argument för skogsbruket när det gäller att försvara varför alla stubbar och grenar ska tas tillvara och bli till biobränsle. Men varför försöker man inte se lite längre: Hur påverkar samma klimatförändringar förutsättningarna för svenskt skogsbruk några decennier framåt i tiden? Finns det skäl att börja tänka i nya banor? Finns det kanske rent av skäl att se skogen som något annat än en råvaruresurs?

Det har länge pratats om att svenska jord- och skogsbrukare måste försöka utveckla sina verksamheter och komplettera med nya grenar. ”Bed & Breakfast” är en sådan, naturturism är en annan. Men vem vill åka från Tyskland för att bo granne med ett kalhygge eller instängd i en granplantering?

Våga fråga varför företrädarna för centerpartiet och skogsnäringen är så fastlåsta vid det gamla och så oförmögna att se nya möjligheter!

1 kommentar:

  1. Härligt Anders, intressant läsning och vasst som en nyslipad rakkniv; varför hormoslyr och DDT fortfarande ska vara förbjudet i svenskt skogsbruk.

    SvaraRadera