onsdag 19 april 2017

Blytunga argument mot bly i ammunition

Blyförgiftning är den kanske allvarligaste onaturliga dödsorsaken för kungsörnar i Sverige.
Foto: Anders Wirdheim


Centerpartiets Annie Lööf är den politiker som gått hem allra bäst i de svenska stugorna på sistone. Mycket av denna framgång kan nog förklaras med att moderaterna vacklat hit och dit och varit otydliga. Men Annie Lööf är också en retoriker som vet hur man kniper billiga poäng.

För drygt tre år sedan sa hon att hon vill ha ”Ett EU som jagar utsläpp men låter oss i Sverige jaga vargar”. Det gick naturligtvis hem i breda lager, men det var inte särskilt väl genomtänkt. Hade hon tänkt efter, skulle hon kanske kommit på att hennes parti gick i spetsen för att stoppa ett förbud mot bly i jaktammunition. Detta förbud fanns på den avgående socialdemokratiska regeringen agenda 2006, men så blev det inte utan den första alliansregeringen föll till föga för jägarnas protester och fortsatte att tillåta bly i jaktammunition.

Just denna spridning av bly i naturen är en av de mest omfattande när det gäller tungmetaller i svensk natur. Det är dessutom både ett fågelskyddsproblem och ett folkhälsoproblem. Flera undersökningar har visat att människor som äter mycket viltkött har förhöjda blyhalter i sina kroppar – i vissa fall kan det handla om farligt höga halter.

När det gäller fågelskyddet är det i första hand rovfåglar som drabbas av blyet. Och idag (19 april) kommer det en forskningsnyhet som ger mycket tungt stöd åt ett blyförbud. Så här skriver SLU i ett pressmeddelande:

Det går blytungt för kungsörn i Jaktsverige. Anledningen är att kungsörnar som äter inälvor som lämnas kvar från jakten blir förgiftade om djuren skjutits med blyhaltig ammunition eller om örnarna äter skadeskjutna djur. Splitter från blykulor orsakar förgiftning, vilket försämrar örnarnas flygförmåga. Ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna. Detta är slutsatsen av en studie som har letts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med bl a Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samt örnforskare i USA och som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology.”

Det är verkligen hög tid att Sverige förbjuder bly i all form av jaktammunition. Det finns idag inga hållbara skäl att behålla blyet. Det skäl som jägarna främst anför är att många äldre vapen inte klarar annan ammunition än sådan med bly. Men det är inget skäl att behålla blyet. I samhället i övrigt har vi tvingats byta ut mängder med saker i takt med att miljöreglerna skärpts. Varför ska jakten vara undantagen?


Så, Annie Lööf, använd din nyvunna popularitet till att vissa att du menar allvar med ditt fagra tala om att jaga utsläpp och lägg ett förslag om att snarast möjligt förbjuda blyutsläpp i naturen genom jakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar